เวปไซต์นี้จัดทำเพื่อบริการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการซื้อกองทุนรวมโดยนำสถิติมาเกี่ยวข้องมิได้แสวงหาประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
การประมาณการราคา NAV ของกองทุน
เลือกกองทุนที่สนใจเพื่อดูแบบ
Saturday October 10 2015
คุณสามารถเลือกแบบการลงทุนในหุ้นของกองทุนที่สนใจเพื่อประมาณราคา NAV ได้เอง โดยใส่ราคาเฉลี่ยของหุ้นย้อนหลังในแต่ละแบบ และใส่ราคา NAV , OFFER , BID ย้อนหลังของกองทุนเพื่อประมาณการราคา NAV ปัจจุบัน.
 
แสดงแบบลงทุนในกองทุนทั้งหมด
มีกองทุน ทั้งหมด (3 กองทุน)
มีกองทุน ทั้งหมด (3 กองทุน)
ชื่อ/สัญลักษณ์ แบบ  
กรุงศรีหุ้นปันผล(KFSDIV) 1 แบบ Viewreport grahpcost averaging วินัยการลงทุน
Insert ใส่ค่าเฉลี่ยของหุ้นเพื่อประมาณค่า NAV ของ KFSDIV
Predict ประมาณ วันที่ 02/04/14 NAV » 0.1723 ประมาณ ช่วง [ 0.0891 ถึง 3.0644 ]
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) 1 แบบ Viewreport grahpcost averaging วินัยการลงทุน
Insert ใส่ค่าเฉลี่ยของหุ้นเพื่อประมาณค่า NAV ของ KFFIN-D
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล(KFDNM-D) 1 แบบ Viewreport grahpcost averaging วินัยการลงทุน
Insert ใส่ค่าเฉลี่ยของหุ้นเพื่อประมาณค่า NAV ของ KFDNM-D
Predict ประมาณ วันที่ 15/07/13 NAV » 0.6055 ประมาณ ช่วง [ 0.5815 ถึง 0.6252 ]
มีกองทุนของฉัน ทั้งหมด (3 กองทุน)แบบลงทุน (3 แบบ)  
 
คำอธิบายสัญลักษณ์
อธิบายถึงสัญลักษณ์ และ การกระทำ
สัญลักษณ์(Symbol) ข้อความ(title) รายละเอียด(description)  
InsertSet INSERT SET ใส่ข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ เป็นชุด  
Insert INSERT ใส่ข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Textarea COMMAND ใส่ข้อมูลโดยใช้คำสั่งๆ เป็นชุดๆ  
Edit EDIT แก้ไขข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Delete DELETE ลบข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Textarea INFORMATION แนะนำข้อมูลต่างๆ  
cost averaging วินัยการลงทุน Cost Averaging วินัยการลงทุน  
cal Cal ประมวลผลคำนวณต่างๆ  
report grahp REPORT แสดงรายงานตามฟอร์มนั้นๆ  
Pick a date CALENDAR กดเพื่อเลือกวันตามที่เราต้องการ  
View VIEW ดูข้อมูลตามฟอร์มนั้นๆ  
Recycle RECYCLE กดเพื่อข้อมูลที่ลบไปแล้วเพื่อกู้คืน  
Recycle RECYCLE DISABLE แสดงไม่พบข้อมูลที่ถูกลบ  
Restore RESTORE กดเพื่อกู้คืนข้อมูลที่เราสนใจ  
add ADD List เพิ่มเข้า รายการของฉัน  
add ADD Disable List ไม่สามารถเพิ่มเข้า รายการของฉัน  
remove Remove List ลบออกจากรายการของฉัน  
remove Remove Disable List ไม่สามารถลบออกจากรายการของฉัน  
   
 

Sponsor

Polls

Contact US

Email : gosinbenz14@hotmail.com